CARTHUSIA

Les seves fórmules es basen en les creades pels monjos de la Cartoixa de Sant Giacomo a 1380, fusta d'Agar, encens, ambre, roses, espècies i mil magnífiques essències més per crear els perfums Carthusia com ungüents de felicitat o pocions d'amor.