CARTHUSIA

El laboratori més petit de món. Les seves fórmules es basen en les creades pels monjos de la Cartoixa de Sant Giacomo a 1380, fusta d'Agar, encens, ambre, roses, espècies i mil magnífiques essències més per crear els perfums Carthusia com ungüents de felicitat o pocions d'amor. El símbol de la companyia, una bella obra d'l'estil liberty, va ser creat el 1948 pel pintor Mario Laboccetta. Representa una sirena de flors, que recorda els paisatges surrealistes i mitològics de l'herència de Capri.

Io Capri
54.00 €